AMS-systems - Polska

Zaprogramowanie sterownika Siemens S7-200 oraz konfiguracja modułu wejść analogowych do sterowania maszyny prasującej tuleje. Zaprojektowanie wizualizacji dla panelu TD200.
Zaprogramowanie sterownika Siemens LOGO!, konfiguracja modułu wejść analogowych oraz uruchomienie maszyny sprawdzającej szczelność zbiornika. Zaprojektowanie wizualizacji dla panelu LOGO! TD.
Zaprogramowanie sterownika Siemens S7-1200, konfiguracja modułów wejść analogowych oraz konfiguracja szybkiego wyjścia do obsługi serwa firmy Fastech. Zaprogramowanie sekwencji pracy tłoczyska maszyny do wykonywania tłoczonych elementów metalowych. Zaprojektowanie wizualizacji w panelu KTP400.
Wykonanie zmian w oprogramowaniu sterownika Siemens S7-300, sterującego maszyną do produkcji lusterek. Dodanie do referencji funkcji smarowania wtyczki lusterka. Modyfikacja wizualizacji dla panelu OP7.

    

Kontakt